Voiko psykososiaalista kuormitusta tunnistaa?

Lähiesimies on avainasemassa psykososiaalisen työkuormituksen tunnistamisessa. Jos esimiehenä huomaat miettiväsi, pitäisiköhän ottaa asia puheeksi, niin juuri silloin on se oikea aika.

Psykososiaalisen työkuormituksen ennaltaehkäiseminen ja hallinta

Työterveys Virran palveluesimiehet ja henkilöstöpäällikkö osallistuivat 22.11.2019 Työturvallisuuskeskuksen järjestämään koulutukseen psykososiaalisen kuormituksen hallinnasta esimiestyössä. Koulutuksen tavoitteena oli tunnistaa ja löytää lisää arjen keinoja hallita työn psykososiaalisia kuormitustekijöitä.

Mitä on psykososiaalinen kuormitus?

Psykososiaalinen työkuormitus tarkoittaa työn sisältöön ja luonteeseen, järjestelyihin ja työyhteisön sosiaaliseen toimintaan liittyviä seikkoja, jotka voivat vaikuttaa työntekijään haitallisesti. Pitkään jatkunut kuormitus tai voimakas lyhytaikainen kuormitus sekä häly ja keskeytykset voivat saada kuormituksen haitalliselle tasolle. Monet psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvistä asioista kulkevat käsi kädessä työn luonteen muuttumisen ja työelämän tahdin kiristymisen kanssa. Kun työ muuttuu, usein myös tarvittava osaaminen muuttuu. Ongelma koskee kaikkia toimialoja ja työyhteisöjä.

Miten tunnistaa haitallisen kuormituksen?

Psykososiaalisen kuormituksen kokeminen on yksilöllistä. Työ voi olla voimavara, mutta liiallinen psykososiaalinen kuormitus voi aiheuttaa myös monenlaisia oireita ja ongelmia, niin psyykkisiä kuin fyysisiäkin. Se voi tuntua esimerkiksi ärtymyksenä, uupumuksena, aloitekyvyttömyytenä tai kipuna eri puolilla kehoa. Ensimerkkien tunnistaminen voi olla vaikeaa, mutta kuormittuneisuuden tunnistaminen on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan.

Lähiesimies avainasemassa kuormituksen tunnistamisessa ja hallitsemisessa

Tärkeää on varhaistakin varhaisempi asioihin puuttuminen. Jos esimiehenä huomaat miettiväsi, pitäisiköhän ottaa asia puheeksi, niin juuri silloin on se oikea aika. Lähiesimies on ensiarvoisen tärkeässä asemassa kuormituksen tunnistamisessa ja hallitsemisessa. Tilanteeseen on usein löydettävissä jonkinlaista helpotusta. Tarvittavat muutokset ovat usein pieniä ja arkisia toimenpiteitä, joihin ei vaadita ohjeita, neuvoja tai päätöksiä ylempää. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää löytää kuormittumisen perimmäinen syy, ns. juurisyy, josta kuormitus aiheutuu ja pyrkiä poistamaan se tai ainakin vaikuttamaan siihen. Tämä vaatii perusteluja ja hyvää keskusteluyhteyttä työpaikalla päätöksenteon tueksi.

Vinkit esimiehille ja työntekijöille

Lähiesimiehenä koen tehtäväkseni olla läsnä työpaikan arjessa ja luoda luotettavaa ilmapiiriä ympärilleni, jotta jokainen kokee itsensä aidosti tärkeäksi ja arvokkaaksi. On tärkeää, että ongelmatilanteissa minua on helppo lähestyä. Olethan siis esimiehenä läsnä ja kysyt mitä kuuluu. Annathan myös palautetta säännöllisesti.
Haluan muistuttaa myös työntekijän vastuusta ja aktiivisuudesta ottaa asioita puheeksi esimiehen kanssa, jos kokee kuormittuvansa työstään liiallisesti. Työntekijällä on myös velvollisuus pitää itsestään hyvää huolta ja huolehtia riittävästä levosta sekä vastapainosta työlle.
Esimiehille haluaisin muistuttaa omasta jaksamisesta: Hyvinvoivan esimiehen työntekijät voivat paremmin.

Kirjoittaja: Mervi Niippa, palveluesimies