Tomi Koski aloittaa Työterveys Virran ylilääkärin tehtävässä 1.5.2019

Työterveys Virran ylilääkärin tehtävään 1.5.2019 alkaen on nimitetty työterveyshuollon
erikoislääkäri Tomi Koski. Hän siirtyy tehtävään Työterveys Virran asiakasvastuulääkärin
tehtävästä.

Työterveys Virran ylilääkärin tehtävää aiemmin hoitanut Silja Komulainen jatkaa nykyisessä
ylilääkärin tehtävässä 16.4. saakka. Hänen työsuhteensa Työterveys Virrassa päättyy hänen siirtyessä
työhön toiselle työnantajalle. Määräaikaisesti 17.4.-30.4.19 välisen ajan ylilääkärin tehtävistä
vastaa toimitusjohtajan tehtävän ohella työterveyshuollon erikoislääkäri Tuomas Kopperoinen.