Tietosuoja

Yhteyshenkilö
Tietosuojavastaava Susanna Lakso
susanna.lakso@työterveysvirta.fi

Rekisterin nimi
Työterveys Virta Oy:n asiakasrekisteri

Työterveys Virta Oy toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, jotka ovat työterveyshuollon asiakkaita. Rekisterinpitäjä on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelyistä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta sekä henkilötietojen että yksityisyyden suojaamisesta. Käsittelemme henkilö- ja terveystietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) mukaisesti. Lue lisää HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSELOSTEESTA.

Työterveys Virta Oy:n potilas voi katsoa omat potilastietonsa internetistä Omakanta-portaalin kautta. Mikäli haluat tarkistaa kirjallisesti potilastietosi, täytä POTILASASIAKIRJOJEN LUOVUTUSLOMAKE.

Potilaalla on pääsääntöisesti oikeus nähdä potilasasiakirjansa. Potilaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen potilasasiakirjoihin tallennetun tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä tietyin rajoituksin. Pyyntö virheellisten merkintöjen korjaamisesta tehdään kirjallisesti ja lähetetään postitse tietosuojavaltuutetulle. Täytä oheinen lomake: POTILAS- JA ASIAKASTIETOJEN OIKAISUPYYNTÖLOMAKE.