Tiedote henkilöstöä koskevista lomautuksista Työterveys Virrassa

Koronaviruksen aiheuttama covid-19 epidemia ja siitä seuranneet poikkeusolot aiheuttavat lisääntynyttä palvelun tarvetta infektio-oireiden tutkimiseen ja hoitoon,
mutta toisaalla se vähentää tai keskeyttää työterveyshuollon muuta työtä. Työterveys Virta Oy haluaa varmistaa, että se pystyy tukemaan asiakastyöpaikkojen ja niiden työntekijöiden työtä myös poikkeustilanteessa.

Työterveys Virta on käynyt Yhteistoimintalain 8 luvun mukaiset yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa korona covid-19 pandemian aiheuttaman työn tekemisen mahdollisuuksien vähentymisen vuoksi. Neuvotteluissa selvitettiin eri vaihtoehtoja enintään 90 päivää kestäville lomautuksille tarvittavien säästöjen aikaansaamiseksi. Neuvottelut päättyivät 23.4.2020.

Lopullinen lomautusten tarve on 345 henkilötyöviikkoa. Ne toteutetaan määräaikaisina lomautuksina tai osa-aikalomautuksina vähintään viikon kestoisinajaksoina,
jotka ajoittuvat ajalle touko-elokuu 2020. Lomautukset pyritään ajoittamaan siten, että tarvittavat työterveyspalvelut pystytään tuottamaan häiriöttä kysyntää vastaavasti.
Päätöksessä on huomioitu neuvottelujen yhteydessä esille nousseet muut vaihtoehtoiset ratkaisut, jotka myös toteutetaan.

Tuomas Kopperoinen, Toimitusjohtaja, puh. 044 7036 299