Sähköistä työhyvinvointikyselyä ja jatko-ohjausta pilotoidaan varhaiskasvatuksen työntekijöille

Tällä viikolla on alkanut sähköisen työhyvinvointikyselyn ja jatko-ohjauksen pilotointi Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Varhaiskasvatuksen työhyvinvointikyselyä pilotoi työryhmä, joka koostuu sekä Oulun kaupungin konsernihallinnon, henkilöstöhallinnon, sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoista kuin myös Työterveys Virran asiantuntijoista.

Pilotoinnin taustalla on Oulun kaupungin tavoite lisätä henkilöstön hyvinvointia ja kehittää ennakoivan työhyvinvoinnin toimenpiteitä. Oulun kaupungin varhaiskasvatus pilotoi työhyvinvointikyselyä henkilökunnalleen. Työterveys Virta toteuttaa kyselyn sähköisesti Oma Työvirta palvelussa, jossa kaikki Työterveys virra sähköiset palvelut sijaitsevat. Tarkoituksena on toteuttaa kysely uudestaan noin kahden vuoden kuluttua, ja arvioida tapahtuneita muutoksia.

Tavoitteena on kyselyn avulla selvittää miten henkilöstön työhyvinvointia voidaan lisätä työpaikoilla ja miten työkykyriskejä voidaan ennaltaehkäistä. Kyselyn vastauksista riippuen vastaaja ohjataan sähköiseen ajanvaraukseen, verkkovalmennuksiin tai muille sähköisille itsehoito-poluille. Ohjauksen tavoitteena on motivoida vastaajia kiinnostumaan omasta hyvinvoinnistaan ja tekemään oikeita valintoja sen ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.