”Parasta on yhdessä tekemisen meininki”

Työterveys Virrassa tammikuussa työnsä aloittanut Neela Säily-Moilanen on tyytyväinen uuteen työpaikkaansa.

-Virta on suhteellisen pieni organisaatio, vaikka onkin iso paikallinen toimija. Täällä pääsee hyvin vaikuttamaan asioihin, hän kuvaa.

Säily-Moilanen on asiakkuuspäällikkö, joten hänen tehtäviinsä kuuluu asiakasyritysten ja hoitotiimien välisten asioiden hoitaminen. Hänellä on hallussa asiakassopimukset, ja hän myös käsittelee kentältä tulevan palautteen ja osaltaan kehittää toimintaa sen mukaan.

Säily-Moilanen on työskennellyt aikaisemmin samankaltaisissa tehtävissä valtakunnallisessa organisaatiossa. Uudessa työpaikassa haasteena on ollut opetella uudet järjestelmät ja käytännöt, mutta pikkuhiljaa nekin ovat tulleet tutuiksi.

Koska Virran omistaa sen suurimmat asiakkaat, omistuspohja eroaa useimmista yksityisistä yrityksistä. Useat asiakasorganisaatioista ovat myös henkilöstöltään keskivertoa suurempia. Säily-Moilasen mielenkiinto työterveys Virtaa kohtaan heräsi juuri sen rakenteellisen eroavaisuuden vuoksi. Myös Virran rooli vahvana paikallisena toimijana herätti Säily-Moilasen kiinnostuksen hakea Virralle töihin.

Työyhteisöään Säily-Moilanen kehuu vuolaasti. Keskustelukulttuuri on hänen mukaansa hyvä, ja asiat tehdään yhteishengellä.

-Silloin tulee tehtyä parhaansa ja työmotivaatio on parhaimmillaan. Parasta Virrassa on yhdessä tekemisen meininki, ja työntekijät ovat alojensa rautaisia ammattilaisia.