Yrittäjän työterveys

Yrittäjän oma työhyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Työhyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto.

Tarjoamme yrittäjille ennalta ehkäiseviä lakisääteisiä työterveyspalveluja. Työterveyshuollolla tarkoitetaan toimintaa, jolla edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä yrittäjän terveyttä ja työ- ja toimintakykyä.

Kela korvaa yrittäjän työterveyspalvelujen kustannuksista jopa 50-60 % enimmäiskorvausmääriin asti, kun työpaikkaselvitys on tehty.