Työterveystarkastukset

Työterveystarkastuksissa pyritään vaikuttavaan toimintaan.

Työterveystarkastuksissa erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä arvioidaan työntekijän terveydellistä sopivuutta työhön ja tuetaan työkykyä. Oleellinen osa työterveystarkastusta on ohjaus työn terveydellisten vaarojen vähentämiseksi, suojautumiseksi ja työkyvyn edistämiseksi. Tämä voidaan toteuttaa osin verkkovalmennuksina, jolloin työntekijä käy asiat läpi rauhallisesti omaan tahtiinsa.

Työterveystarkastuksen tarpeet on arvioitu työpaikkaselvityksen yhteydessä. Lainsäädäntöön perustuvat työterveystarkastukset ovat kirjattu toimintasuunnitelmaan ja muista työterveystarkastuksista on sovittu työpaikan kanssa ja myös ne on kirjattu toimintasuunnitelmaan.

Työterveystarkastus alkaa siitä, että työntekijä täyttää sähköisessä palvelussa Oulun omahoito/ Oma Työvirta työterveyskyselyn. Työterveyshoitaja arvioi esikyselyn vastausten perusteella, onko työntekijällä tarvetta työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin vastaanotolle. Työterveystarkastus voi sisältää tutkimuksia tai työfysioterapeutin tai työterveyspsykologin käynnin. Työterveystarkastuskäyntien sisältö koostuu siis tarvelähtöisesti. Lisäksi työterveystarkastuksiin voi sisältyä verkkovalmennuksia työn ja sen riskien ja voimavarojen näkökulmasta.

Uudistetut työterveystarkastukset ovat osoittautuneet vaikuttaviksi ja kannattaviksi. Ne on huomattu myös kansainvälisesti.