Työnohjaus

Työnohjaus

Työelämän jatkuva muutos ja nopeatahtisuus vaativat työntekijältä ja työyhteisöltä kykyä kehittyä,
oppia uutta ja sopeutua muutokseen nopeasti. Esimiehiltä vaaditaan kykyä johtaa muutosta kohti tavoitteita.

Työnohjaus on työkalu, jonka avulla työntekoa voidaan tarkastella uusista näkökulmista. Työnohjauksessa yhteisiä tavoitteita, tehtäviä ja rooleja
voidaan selkeyttää ja jäsentää. Sen avulla voidaan tukea esimiestä ja työyhteisöä muutoksessa, tarkastella prosessien toimivuutta ja kehittää työyhteisön vuorovaikutusta.

Koulutettu työnohjaaja auttaa ohjattavia etsimään yhdessä uusia näkökulmia työhön ja työn muutokseen, keventämään tunnekuormaa, tukemaan jaksamista sekä vahvistamaan ammatillisuutta. Työnohjaus toteutetaan yksilö-, ryhmä-, esimies- tai yhteisötyönohjauksena ja se voi olla kestoltaan 3-5 kertaa tai pidempi.

Mitä seuraavaksi?

  1. Ota yhteyttä työyhteisötyön asiantuntija Merja Tervoon (Merja.H.Tervo@tyoterveysvirta.fi tai 044 7036304) työnohjauspyynnön koordinoimiseksi
  2. Työnantaja hyväksyy työnohjauspyynnön.