Työnohjaus

Työelämän jatkuva muutos ja nopea tahtisuus vaativat työyhteisöltä kykyä kehittyä, oppia uutta ja sopeutua muutokseen nopeasti. Esimiehiltä vaaditaan kykyä johtaa muutosta kohti yrityksen tavoitteita.

Työnohjaus on työkalu, jonka avulla työntekoa voidaan tarkastella uusista näkökulmista. Yhteisiä tavoitteita, tehtäviä ja rooleja voidaan selkeyttää ja jäsentää. Sen avulla voidaan tukea esimiestä ja työyhteisöä muutoksessa, tarkastella prosessien toimivuutta ja kehittää työyhteisön vuorovaikutusta.

Työnohjauksen toteuttaa organisaation ulkopuolinen, koulutettu henkilö, joka auttaa ohjattavia suhtautumaan työhön ja näkemään tilanteet uudella tavalla. Työnohjaus toteutetaan yksilö-, ryhmä- tai yhteisötyönohjauksena, sekä esimiestyönohjauksena.

Mitä seuraavaksi?

  1. Työnantaja hyväksyy työnohjauspyynnön
  2. Hyväksytty työnohjauspyyntö ilmoitetaan työpaikan vastuutyöterveyshoitajalle.