Työkyvyn tukeminen

Tavoitteemme on, että jokaisella on mahdollisuus tehdä työtä yksilölliseen vanhuuseläkeikään saakka. Työuran eri vaiheissa työntekijät tarvitsevat erilaista tukea. Me tuemme työpaikkasi työntekijöiden työkykyä yhdessä ja aktiivisesti kanssanne. Keskeisenä on tunnistaa varhaisessa vaiheessa ne henkilöt, joilla on työkyvyn menettämisen uhka jossain vaiheessa työuraa. Heidän työkykyään ja työuraa tuetaan aktiivisesti oikea-aikaisilla ja osuvilla toimenpiteillä. Osalle voi riittää hyvä hoito, mutta merkittävä osa tarvitsee työn sisällön räätälöintiä, muutoksia tai toimenpiteitä työyhteisössä tai työpaikalla. Oleellista on tunnistaa työntekijöiden vahvuudet ja voimavarat ja hyödyntää niitä työuran jatkamisen mahdollistamiseksi.

Mikäli työntekijällä on lähitulevaisuudessa työkyvyn menettämisen uhka, on hän meille VIP asiakas! Hän saa meiltä nopean ja parhaan mahdollisen palvelun. Työpaikan oma työterveyshoitaja toimii hänen palveluidensa koordinaattorina myös verkostojen kanssa. Katso lisätietoa kohdennetusta ja tehostetusta Terveeksi-palvelusta.

Yhdessä johdettua tekemistä

Työkykyjohtaminen on yhdessä johdettua tekemistä, eri tahojen yhteistyötä (työntekijä, esimies, uudelleensijoitustoimijat, johto, työterveyshuolto ja työsuojelu,). Työntekijän työkyvyn alentuessa työtä voidaan räätälöidä siten, että työntekijä voi jatkaa tuottavassa työssä. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä työpaikan kanssa. Työkyvyn tukeminen on kuin jalkapallon peluuta: eri toimijat pelaavat yhteiseen tavoitteeseen, maaliin, ja jokaisella taholla on oma roolinsa.