Terveeksi – Työkyvyn keskiössä

Tärkein tehtävämme on edistää asiakkaidemme työkykyä ja terveyttä läpi koko työelämän. Asiakkaat ovat työmme keskiössä ja autamme aina työkyvyn heikentyessä. Tätä varten olemme jalostaneet Terveeksi-palvelun tehostamaan asiakkaidemme työkyvyn palautumista.

Terveeksi-palvelu – tehostettu ja kohdennettu työkyvyn tukipalvelu

1. Työkyvyn aleneminen tai sen uhka tunnistetaan varhain.
2. Hoidon ja yhteistyön koordinointi, työkyvyn tuen järjestelyt.
3. Työkykysuunnitelman teko ja toteuttaminen.
4. Yhteistyö työpaikan kanssa ja tuki uusien mahdollisuuksien löytämiseen.

Hyödyt asiakkaalle:

  • Työkyvyn aleneminen tai sen uhka havaitaan aikaisessa vaiheessa.
  • Työkyvyn alenemista voidaan ennaltaehkäistä.
  • Työntekijät, joilla on alentunut työkyky, saavat kohdennettua palvelua.
  • Tehostettu työkyvyn tuki lyhentää työkyvyttömyysaikaa.

Työpaikan vastuutyöterveyshoitaja koordinoi hoitoa, työkyvyn tuen järjestelyitä ja kuntoutusta. Hän huolehtii myös yhteistyöstä eri tahojen kanssa. Työpaikan työterveyslääkäri laatii ja vastaa työkykysuunnitelman toteutumisesta muiden työterveysammattilaisten kanssa. Rautainen ammattitaitomme takaa sen, että yhteistyössä työpaikkojen kanssa asiakkaamme pystyvät paremmin työskentelemään työkykyä vastaavissa tehtävissä mahdollisimman pitkään. Ohjaamme ja tuemme asiakkaitamme myös uusille työurille.