Lakisääteinen työterveys

Tuotamme yrityksille lakisääteistä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, jonka sisällön määrittää työterveyshuoltolaki. Jokaisen työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen lakisääteinen työterveyshuolto. Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä sairaanhoidollisia palveluita.

Meille on tärkeää tuottaa yritysasiakkaillemme työterveyspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Yrityksille rakennettu toimintamallimme keskittyy työkyvyn tukemiseen sekä työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseen yhteistyössä yrityksen kanssa.

Lakisääteinen työterveys sisältää

  • tarvelähtöisen työpaikkaselvityksen sisältäen työn terveydellisen merkityksen arvioinnin
  • toiminnan suunnittelun ja toimintasuunnitelman laatimisen työterveysyhteistyössä
  • työkyvyn tuen ja seurannan työterveysyhteistyössä
  • työkykyarviot, sisältäen erikoislääkärikonsultaatiot tarvittaessa työkyvyn arvioimiseksi
  • osatyökykyisen seurannan ja kuntoutustarpeen arvioinnin
  • työn sisällön mukaan suunnitellut alku- ja määräaikaistarkastukset ja muut työterveystarkastukset
  • ohjausta ja neuvontaa työolojen ja työn sujuvuuden kehittämiseksi
  • työtapaturmien ehkäisyä ja hoitoa, jälkipuintikeskusteluihin osallistumista
  • ensiapuvalmiuden ylläpitämiseen osallistumista
  • säännöllistä asiakasraportointia