Hyvinvointianalyysit

Yksilöiden hyvinvointi heijastuu koko organisaatioon. Firstbeatin hyvinvointianalyysi antaa työntekijälle keinot henkilökohtaisen hyvinvoinnin rakentamiseen ja tarjoaa vinkkejä työssä jaksamiseen ja palautumisen hallintaan.  Tarve hyvinvointianalyysille voidaan todeta työterveystarkastuksessa, kuntoutustarpeen arvioinnissa, esimiesterveystarkastuksessa tai työpaikkaselvityksessä.

Hyvinvointianalyysi auttaa työntekijää ymmärtämään kuinka:
• Hallita paremmin stressiä,
• parantaa suorituskykyäsi työssä,
• kehittää fyysistä kuntoa ja
• miten parantaa elämänlaatua omilla päivittäisillä valinnoilla.

Hyvinvointianalyysissä mitataan pienen mittarin avulla mitattavan henkilön sykevälivaihtelua kolmen vuorokauden ajan. Mittaus on helppo toteuttaa eikä häiritse asiakkaan päivänaikaista toimintaa tai nukkumista.

Firstbeat Hyvinvointianalyysi kuvaa palautumisen riittävyyttä ja auttaa tunnistamaan stressaavat tekijät työssä ja vapaa-ajalla. Stressin ja voimavarojen raportti osoittaa mm. esiintyykö vuorokaudessa riittävästi palautumista ja palautuvatko elimistön voimavarat unen aikana.

Lisätietoa hyvinvointianalyysista FirstBeatin sivuilta