Ensiapuvalmius

Ensiapuvalmius on osa työpaikan turvallisuutta. Ensiapuvalmiudella tarkoitetaan sitä, että työpaikalla on, sen riskeihin ja työntekijämäärään nähden, riittävä valmius aloittaa ensiavun antaminen asianmukaisilla ensiapuvälineillä ja ensiapukoulutetuilla työntekijöillä sekä toimintaohjeet tähän.

Työterveyshuolto osallistuu ensiavun järjestämiseen työpaikan kanssa. Ensiapuvalmiuden tarve arvioidaan työpaikkaselvityksessä. Suunnittelussa otetaan huomioon ensiaputaitojen ja -välineiden tarve sekä työpaikan erityisvaatimukset.

Ensiavun järjestämiseen kuuluu myös työstä tai työtilanteista johtuvien psyykkisten reaktioiden hallitsemiseksi tarpeellinen neuvonta ja ohjaus.

Ensiapukurssit

Ensiapukurssien tärkeimpänä tavoitteena on oppia henkeä pelastava hätäensiapu. Liitämme kurssiin tarvittaessa työpaikan tarpeiden mukaisia sisältöjä, sekä huomiomme työpaikan ensiapuvalmiuden vaatimukset. Kurssi voidaan järjestää joko asiakkaan omissa tiloissa tai  Työterveys Virran tiloissa.

  • Kaikki ensiapukouluttajamme ovat SPR:n virallisia ensiavun ja terveystiedon ETK-kurssien kouluttajia.
  • Ea-todistuksen saa kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö (100 % läsnäolo, harjoitusten hyväksytysti suorittaminen).
  • EA1 (16 tuntia) – kurssin voi joka toinen kerta kerrata hätä-Ea-kurssilla (8 tuntia).
  • EA-kurssin todistukset ovat voimassa 3 vuotta kerrallaan.

Ilmoittautumiset seuraaville vapaille kursseille voi tehdä omalle työterveyshoitajalle tai sähköpostitse ensiapukurssit@tyoterveysvirta.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan seuraavat tiedot: nimi, ammatti, työpaikka, laskutus- , sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Ilmoittautuneille lähetetään vastausviesti viikon sisällä ilmoittautumisesta ja kerrotaan seuraavan kurssin ajankohdasta.

Ensiapukurssien hinnat

EA 1 (16 t) Yksittäiset työntekijät 113€/hlö
Hätäensiapu (8 t) Yksittäiset työntekijät 75 €/hlö
EA Tietoisku (2 t) 280€

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.