Ennaltaehkäisevää työhyvinvointia

Autamme toteuttamaan tavoitteellista työterveyttä kannattavasti. Monipuolinen työhyvinvointipalvelutarjontamme kattaa kaiken lakisääteisestä työterveydenhuollosta monipuolisiin täydentäviin työhyvinvointipalveluihin. Teemme työhyvinvointia yhdessä asiakkaidemme kanssa ja määrittelemme yhdessä palvelutarpeet asiakaskohtaisesti. Palveluajatuksenamme on auttaa niin esimiehiä kuin työntekijöitä onnistumaan omassa työssään mahdollisimman hyvin.

Esimiehelle

Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaan johdon ja esimiesten kanssa ja suunnittelemme työn tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Tutustu palveluihin esimiehen näkökulmasta!

Työterveysneuvottelu

Työntekijä, esimies ja työterveyshuolto kertovat kukin oman näkemyksensä työntekijän työssä pärjäämisestä ja etsimme yhdessä ratkaisuja sen parantamiseen.

Sisäilma-asioiden selvittely

Jos työpaikallanne epäillään sisäilmaongelmaa, selvitämme asiaa sekä yksilö- että työpaikkatasolla.

Johdon tuki

Olemme kumppanisi muutoksen johtamisessa. Työvälineitämme ovat mm. työnohjaus, työyhteisövalmennus ja työpsykologin palvelut.

Kriisiapu ja jälkipuinti

Työterveyshuolto on tukena, kun työpaikallanne on tapahtunut järkyttävä tapahtuma, esim. vakava työtapaturma. Traumaattisen tapahtuman jälkeen varhainen kriisiapu ja jälkipuinti tukevat henkilöstön psyykkistä toipumista.

Ergonomian suunnittelu

Työpaikan ergonomian suunnittelulla pyritään kehittämään työtä, työvälineitä ja työolosuhteita sellaisiksi, että ne mahdollistavat terveellisen työskentelyn. Autamme sinua työtilojen ja hyvän ergonomian suunnittelussa.

Naiset seisoo nuotiolla

Työntekijälle

Tuotamme laajasti laadukkaita työterveyspalveluita sekä niitä täydentäviä monipuolisia työhyvinvointipalveluita. Tutustu palveluihin!

Osatyökykyisen seuranta ja tuki

Jos sairauspoissaolopäiviä on kertynyt 30 tai enemmän edeltävän 12 kuukauden aikana, selvitämme asiaa yhdessä työntekijän ja tarvittaessa esimiehen kanssa.

Työkykyarvio

Sovimme työkyvyn arvioinnista, kun työtehtäviä on jo muokattu eri tavoin, mutta kokeilut eivät ole riittäneet. Selvitämme, mihin työtehtäviin työntekijän terveys riittää.

Työterveysneuvottelu

Työntekijä, esimies ja työterveyshuolto kertovat kukin oman näkemyksensä työntekijän työssä pärjäämisestä ja etsimme yhdessä ratkaisuja sen parantamiseen.

Päihdeongelmien hoidonohjaus ja konsultointi

Toimimme työpaikan päihdeohjelman mukaisesti. Tavoitteena on ongelmien ennaltaehkäisy ja hoitoonohjaus.