Palautteella paremmaksi

Milloin viimeksi olet antanut palautetta saamastasi palvelusta? Tulitko antaneeksi risuja vai ruusuja? Palaute on korvaamattoman tärkeää palvelujen laadun kehittämisessä.

”Olen kuluneen vuoden aikana tehnyt erittäin paljon yhteistyötä työterveyden kanssa liittyen henkilökunnan runsaaseen sairasteluun ja osa-aikaiseen työhön. Tämä on sujunut oikein hyvin”.

”Yhteistyö on toiminut erittäin hyvin, siitä on hyvä jatkaa eteenpäin.”

 

Työterveys Virta mittaa asiakaskokemusta keräämällä jatkuvaa palautetta kaikissa toimipisteissään. Roidun toimittama asiakaspalautejärjestelmä toimittaa automaattisesti asiakkaiden palautteet palveluesimiehille ja johdolle. Helppokäyttöiselle Tablet-laitteelle voi jättää palautteen vastaanottokäynnin yhteydessä. Halutessaan asiakas voi jättää yhteystietonsa palautteeseen vastaamiseksi.

Palautetta voi antaa myös verkkosivujemme palautekanavan avulla. Palautetta voi antaa erikseen sähköisistä palveluistamme tai vastaanottokäynniltä. Saatua palautetta seurataan ja käsitellään toimipisteissämme säännöllisesti henkilöstöpalavereissa.

Asiakaspalautepäätteillä kysymme, miten todennäköisesti asiakas suosittelisi palveluamme. NPS-luku (Net Promoter Score) on yleinen asiakaskokemusta ja tyytyväisyyttä mittaava mittari. Mittaushistoriamme aikana on Työterveys Virran NPS-luku sijoittunut 85-89 välimaastoon, mitä voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena.

 

Asiakastyytyväisyyskysely

Henkilöasiakkaiden palautteen lisäksi seuraamme asiakasorganisaatioidemme tyytyväisyyttä kyselyn avulla. Tuorein kysely toteutettiin lokakuussa 2019 ja siihen vastasi yhteensä 315 asiakasorganisaation yhteyshenkilöä. Vastaajat antoivat arvoasteikolla 1-5 palvelumme kokonaisarvosanaksi 3,4.

Parhaiten onnistuimme seuraavissa asioissa (keskiarvo 3,7):

 • Työterveyshuollon henkilöstö on palvelualtista
 • Työterveyshuollon henkilöstö on ammattitaitoista
 • Työpaikkani ja työterveyshuollon yhteistyö on hyvää
 • Työterveyshuolto tukee työkykyongelmien hoitamisessa
 • Työterveyshenkilöstö tuntee työpaikkani olosuhteet hyvin

”Esimiehenä yhteistyö on ollut sujuvaa ja aina on apua ja tukea saanut myös omien työntekijöiden asioihin. Tätä on edesauttanut se, että sama lääkäri/terveydenhoitaja ovat olleet yhteistyökumppaneita monta vuotta.”

Kehitettävää meillä on seuraavissa asioissa (keskiarvo 3,2):

 • Työterveyshuolto antaa toteuttamiskelpoisia suosituksia ja parannusehdotuksia
 • Työterveyshuollon palvelut ovat kokonaisuudessaan toimivia
 • Työterveyshuollon ajanvaraus on sujuvaa (netti- ja puhelinpalvelut)
 • Työterveyshuolto tiedottaa palveluistaan säännöllisesti
 • Henkilökunta on helposti tavoitettavissa
 • Tunnen Työterveys Virran sähköisiä palveluita (Oirekartoitin, sähköiset terveyskyselyt, chat-palvelu, videovastaanotto)

”Työterveyshoitaja on vaikeasti tavoitettavissa ei saa aina kiinni puhelimella soittoaikana tai ei soita takaisin.”

”Akuutteja aikoja saa huonosti.”

”Aktiivisuus ja tiedottaminen paremmaksi”

 

Positiivista palautetta työkaverille

Kehittävä palaute on arvokasta palvelujen kehittämisessä, positiivinen palaute luo työn iloa. Työn lomassa annetulla hyvällä palautteella voi osoittaa arvostusta kollegalle ja edistää hyvää yhteistyötä. Työterveys Virrassa työkaverille osoitetun hyvän palautteen voi välittää myös intran keskustelufoorumilla, jossa sen pääsee lukemaan koko henkilökunta. Usein foorumille julkaistaan myös asiakkaiden välittämiä kiitoksia hyvästä palvelusta.

Kiitämme hyvästä palautteesta!

Anna palautetta palveluistamme: https://tyoterveysvirta.fi/yritys/palaute/