Oura-kokeilu herätti positiivisia ajatuksia ja motivoi muutokseen

Työterveys Virran uni- ja palautumisryhmän jäsenet kokeilivat Oura-älysormusta viiden viikon ajan. Kokemukset olivat positiivisia. Ryhmäläiset kokivat, että Oura-sormuksen avulla he pystyivät seuraamaan sitä, kuinka päivän aikana tehdyt valinnat ja elintavat vaikuttavat uneen ja palautumiseen.

Kokeilun tavoitteena oli tutkia, kokeeko käyttäjät Oura-sormuksen lisäävän itsetuntemusta unen, aktiivisuuden ja palautumisen yhteydestä. Ryhmän jäsenet kokivat, että Oura-sormuksen avulla pystyi seuraamaan elintapojen ja päivän aikana tehtyjen valintojen vaikutusta uneen ja palautumiseen. Tämä myös motivoi ryhmäläisiä tekemään muutoksia elintapoihin ja valintoihin, joilla taas oli positiivinen vaikutus uneen. Kukaan ryhmäläisistä ei kokenut unen ja palautumisen seurannan aiheuttavan negatiivisia tunteita, stressiä tai ahdistusta uneen ja nukahtamiseen liittyen.

Oura-sormusten käytöstä jatkossa tiedotetaan alkukevään aikana.