Lyhytterapiapilotin kohderyhmä laajenee

Työterveys Virrassa on aloitettu pilotti lyhytterapiasta. Pilotti on koskenut muutamia Hyven palvelualueita, mutta nyt se laajenee koskemaan kaikkia hyvinvointipalveluiden alueita.  Ensimmäiset kokemukset lyhytterapiapilotista ovat olleet hyviä.

Lyhytterapian tavoitteena on turvata psyykkisesti kuormittuneen asiakkaan työkyky tilanteessa, jossa normaalit työterveyshuollon palvelut eivät vaikuta riittäviltä / sopivilta, mutta pitkä kuntoutuspsykoterapia on tilanteeseen nähden tarpeettoman raskas interventio. Tavoitteena on nopea tilanteeseen reagoiminen.

Jos sinulla on työssäjaksamista kuormittavia tekijöitä, joihin toivot saavasi tukea, niin ole yhteydessä omaan työterveyshoitajaan ja keskustele hänen kanssaan lyhytterapian mahdollisuudesta. Kuormittava tekijä voi olla esim. sosiaalinen jännittäminen, paniikkioire, melko vasta alkanut uupumus- tai masennusoireilu tai elämäntilanteen kriisistä aiheutuva kuormitus.

Lyhytterapiassa tapaat terapeuttia kerran viikossa 45 minuutin ajan enintään 12 kertaa.

 

VOIT HAKEUTUA LYHYTTERAPIAPILOTTIIN

  • jos olet hyvinvointipalveluiden työntekijä,
  • olet psyykkisesti kuormittunut ja
  • olet valmis työskentelemään yhdessä terapeutin kanssa.

Varaa aika omalle työterveyshoitajalle.

Arvioitte yhdessä lyhytterapian sopivuutta sinulle.