Kevään ensiapukursseilla on vielä tilaa

Yrityksille järjestettäviin koulutuksiin voi ilmottautua oman työterveyshoitajan kautta tai sähköpostitse osoitteeseen ensiapukurssit@tyoterveysvirta.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan seuraavat tiedot: nimi, ammatti, työpaikka, laskutus- , sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Ilmoittautuneille lähetetään vastausviesti viikon sisällä ilmoittautumisesta ja kerrotaan seuraavan kurssin ajankohdasta.

Oulun kaupungin työntekijät näkevät tiedot kursseista Akkunan tapahtumakalenterissa ja voivat ilmoittautua sitä kautta.

Ensiapukurssien tärkeimpänä tavoitteena on oppia henkeä pelastava hätäensiapu. Liitämme kurssiin tarvittaessa työpaikan tarpeiden mukaisia sisältöjä, sekä huomiomme työpaikan ensiapuvalmiuden vaatimukset. Kurssi voidaan järjestää joko asiakkaan omissa tiloissa tai  Työterveys Virran tiloissa.

  • Kaikki ensiapukouluttajamme ovat SPR:n virallisia ensiavun ja terveystiedon ETK-kurssien kouluttajia.
  • Ea-todistuksen saa kurssin hyväksytysti suorittanut henkilö (100 % läsnäolo, harjoitusten hyväksytysti suorittaminen).
  • EA1 (16 tuntia) – kurssin voi joka toinen kerta kerrata hätä-Ea-kurssilla (8 tuntia).
  • EA-kurssin todistukset ovat voimassa 3 vuotta kerrallaan.

Lisätietoa ensiapuvalmiudesta