Lakisääteinen työterveys

Tuotamme yrityksille lakisääteistä ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa, jonka sisällön määrittää työterveyshuoltolaki. Jokaisen työnantajan on järjestettävä työntekijälleen lakisääteinen työterveyshuolto. Lakisääteinen työterveyshuolto ei sisällä sairaanhoidollisia palveluita.

Meille on tärkeää tuottaa yritysasiakkaillemme työterveyspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Yrityksille rakennettu toimintamallimme keskittyy työkyvyn tukemiseen sekä työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseen yhteistyössä yrityksen kanssa.

Lakisääteinen työterveys sisältää:

  • Tarvelähtöisen työpaikkaselvitys sisältäen työn terveydellisen merkityksen arvioinnin.
  • Toiminnan suunnittelu ja toimintasuunnitelman laatiminen työterveysyhteistyössä.
  • Työkyvyn tuki ja seuranta työterveysyhteistyössä.
  • Työkykyarviot, sisältäen erikoislääkärikonsultaatiot tarvittaessa työkyvyn arvioimiseksi.
  • Osatyökykyisen seuranta ja kuntoutustarpeen arviointi.
  • Työn sisällön mukaan suunnitellut alku- ja määräaikaistarkastukset ja muut työterveystarkastukset.
  • Ohjaus ja neuvonta työolojen ja työn sujuvuuden kehittämiseksi.
  • Työtapaturmien ehkäisy ja hoito, jälkipuintikeskusteluihin osallistuminen.
  • Ensiapuvalmiuden ylläpitämiseen osallistuminen.
  • Säännöllinen asiakasraportointi.