Laaja työterveys

Laaja työterveyshuoltosopimus sisältää työterveyshuoltolain edellyttämien lakisääteisten työterveyspalvelujen lisäksi muut, sopimuskohtaisesti määriteltävät palvelut. Pääasiassa nämä palvelut sisältävät mm. työterveyspainotteista sairaanhoitoa, työnohjausta ja muita työhyvinvointiin liittyviä palveluita.

Työterveyspainotteinen sairaanhoito sisältää sairaanhoidon lisäksi myös laboratorio- ja kuvantamispalveluita. Laboratoriopalvelut toteuttaa Nordlab. Kuvantamispalvelut tuottavat yhteistyökumppanimme. Tarjoamme sairaanhoitopalveluita tällä hetkellä Oulun kaupungille tai sen omistamille yhtiöille ja yhteisöille, sekä PPSHP:n, Nordlabin ja Lakeuden kuntien työntekijöille.

Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluista, sisällöstä ja laajuudesta sovitaan kunkin asiakasorganisaation kanssa erillisellä palvelusopimuksella.