Työterveys Virta Oy kunnioittaa kaikessa toiminnassaan seuraavia arvoja:

Vaikuttavuus

Virta kehittää palveluprosessejaan asiakasorientoituneesti niin, että toiminnoilla aina vahvistetaan asiakasorganisaatioiden työterveyspalveluiden vaikuttavuutta, myös ennaltaehkäisevästi. Virta toimii aktiivisesti asiakasyritysten tukena työkykyjohtamisessa.

Yhteisöllinen joustavuus

Virta on moderni työyhteisö, jossa autetaan kehittymään ja joustetaan asiakkaan ja työyhteisön hyväksi, ja joka huolehtii omien työntekijöidensä hyvinvoinnista. Yhdessä onnistuminen luo vaikuttavaa yhteisöllisyyttä.

Rohkeus

Virta seuraa aktiivisesti toimintaympäristön kehitysnäkymiä ja kokeilee ja hyödyntää palvelukehityksessään toimialansa uusimpia suuntauksia ja teknologioita. Virta tuottaa asiakkaan suuntaan rohkeita aloitteita, joilla haastetaan asiakkaita uusiutumaan työhyvinvoinnin edistämiseksi.