Apua univaikeuksiin työterveydestä

 Ota univaikeudet puheeksi

Univaikeuksista puhutaan nykyään päivittäin työterveyslääkärin vastaanotolla. Univaikeudet ovat yleistyneet työikäisillä, ja niistä puhutaan aiempaa avoimemmin. Puhuminen on hyödyllistä. Osalle potilaista aihe on vaikea.

Asiakas voi täyttää Työterveys Virran Univaikeuksien tai Jaksamisen oirekartoittimen kätevästi. Oirekartoitin on sähköinen työkalu, jonka avulla oireita voidaan arvioida ajasta ja paikasta riippumatta. Vastausten perusteella Oirekartoitin antaa esimerkiksi itsehoito-ohjeita tai ohjaa varaamaan ajan työterveyden ammattilaiselle internetajanvarauksen kautta. Univaikeuksissa asian selvittely voi alkaa esimerkiksi työterveyshoitajan vastaanottokäynnillä, jossa tarvittaessa käydään läpi elämäntapa-asioita (mm liikunta, ruokavalio, alkoholi, kahvi) ja voidaan perehtyä lääkkeettömiin hoitokeinoihin (esim. rentoutus, huolihetki).

Jos esille tulee työhön liittyvä liiallinen kuormittuneisuus tai ylivirittyneisyys, asiaa voidaan selvitellä tarkemmin työterveyspsykologin tai -lääkärin vastaanotolla ja myös työnantajan kanssa työterveysneuvottelussa.

Yksityiselämän kuormitustekijät vaikuttavat usein uneen. Jos asioita kasautuu tai ne ovat muuten raskaita, kannattaa keskustella asioista työterveydessä.

 

Univaikeuksiin on useita hoitokeinoja

Työterveyslääkäri tekee tarvittaessa diagnostiikkaa. Yleisiä univaikeuksien aiheuttajia ovat pitkittynyt stressi, masennus, ahdistuneisuushäiriöt sekä uniapnea. Mikäli oireiden taustalla on masennus, on masennuksen hoitosuunnitelma tärkeä tehdä taudin alkuvaiheessa. Uniapnean selvittely jatkuu Työterveys Virrassa sairaanhoitajan vastaanotolla unipolygrafia-tutkimuksella.

Lääkehoito tarjoaa hyviä vaihtoehtoja univaikeuksien hoitoon. Joskus tarvitaan säännöllistä lääkitystä ja usein auttaa tieto siitä, että varalla on valmiste, jonka voi ottaa tarvittaessa. Bentsodiatsepiini-ryhmän valmisteet heikentävät unenaikaista palautumista ja voivat aiheuttaa riippuvuutta, onneksi niille on parempia vaihtoehtoja.

Tutkitusti lääkitys ja keskustelutuki auttavat masennukseen ja yhdistettynä nopeimmin. Työterveys Virrassa on käynnistymässä parhaillaan lyhytterapiahanke, jollaisista on muuallakin saatu hyviä tuloksia. Masennusoireissa nopea, oikea-aikainen terapeuttinen keskustelu on ratkaisevan tärkeää, eikä käyntejä välttämättä tarvita kovin monta.

Töistä poissaolo ei lievässä masennuksessa ole usein tarpeen. Tarvittaessa voidaan hyödyntää Kelan osasairauspäivärahaa, joka mahdollistaa osa-aikatyön kautta työhön palaamisen. Työnantajat ovat taitavia löytämään ratkaisuja osatyökykyisen työn keventämiseen.

Työterveyspsykologien ammattitaidolla voidaan auttaa lääkkeettömien hoitokeinojen oppimisessa, kuten muuttamaan omia ajatusmalleja, jotka voivat olla unettomuutta osittain ylläpitämässä. Kokonaistilanteen jäsentelyn jälkeen on saavutettu selkeämpi suunta, miten asiassa edetään. Psykoterapiaan ohjataan tarvittaessa. Psykiatri tekee tarpeen mukaan diagnostiikkaa ja tarkentaa hoitosuunnitelmaa. Depressiohoitajien yksilökäynnit ovat monelle toimiva hoitomuoto.

Potilaat, joilla on todettu masennus, voivat osallistua myös työterveyden järjestämään ryhmämuotoiseen Depressiokouluun, jonka tavoitteena on itsehoitokeinoja opettelemalla tehostaa masennuksen hoitoa, lyhentää masennusjaksojen kestoa ja lievittää masennusjaksojen voimakkuutta. Ryhmänohjaajina toimii työparina depressiohoitaja sekä työterveyspsykologi tai työfysioterapeutti.

 

Mittaamalla tarkempaa tietoa palautumisesta

Joskus unettomuuden aiheuttajaa on vaikea tunnistaa – elämäntavat voivat olla terveelliset ja elämäntilanne seesteinen. Työfysioterapeutin toteuttama sydämen sykevälivaihteluun perustuva mittaus, FirstBeat -hyvinvointianalyysi, tuo paljon lisätietoa työpäivien, vapaapäivien ja unen aikaisesta palautumisesta ja auttaa ratkaisemaan asiaa. Mittauksessa on saattanut tulla esille esimerkiksi se, että 1-2 annosta alkoholia iltaisin siirtää palauttavan unen alkamista tunneilla, vaikka ajatus on ollut käyttää sitä rentoutumiseen. Monesti työpäivän aikana voi olla hyvin palauttavia hetkiä esimerkiksi hyvin sujuvan kokouksen aikana.

Aktiivisuusrannekkeet ovat yleistyneet. Monelle niistä on apua fyysisen kunnon kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Joku on saattanut kuitenkin turhaan ahdistua mittarin tuloksista unen osalta.

 

Vinkkejä parempaan palautumiseen

Unen aikana aivot prosessoivat päivänaikaista toimintaa, joten on luonnollista, että nukkuu huonosti, jos päivät ovat täynnä liiallista kiirettä tai ahdistusta. Uni lyhenee iän karttuessa ja univalverytmi voi siirtyä aamuvirkumpaan suuntaan. Jos nukkuu päiväunet, herätys kannattaa laittaa puolen tunnin päähän. Moni suorittaa arjen askareita tunnollisesti, ensin töissä ja sen jälkeen vapaa-ajalla nukkumaanmenoon asti. Iltaisin on hyvä antaa itselle lupa mukavaan tekemiseen ainakin muutamaksi tunniksi ennen nukkumaanmenoa. Levolliset iltarutiinit valmistavat hyvään yöuneen.

Unesta kannattaa puhua työterveydessä, tukea ja ratkaisuja löytyy jokaiselle. Apu unettomuuteen löytyy helpommin, jos ei ole sinnitellyt oireiden kanssa yksin pitkään.

Kirjoittaja: Anne-Maarit Kaimio, työterveyslääkäri