Apua kriisitilanteisiin työterveyshuollosta

Mitä on kriisityö

Elämän varrelle voi sattua tapahtumia tai elämäntilanteita, jotka aiheuttavat kriisin. Kriisit voivat liittyä traumaattiseen tapahtumaan kuten läheisen kuolema, vakava sairaus, onnettomuus tai väkivalta, tai elämäntilanteeseen kuten työpaikan vaihtaminen, ero ja ikääntyminen (lue lisää Kriisikeskuksen sivuilta).

Työpaikalla tapahtuva kriisitilanne voi olla esimerkiksi työkaverin äkillinen sairastuminen tai kuolema, onnettomuus tai muu traumaattinen tapahtuma, joka järkyttää työyhteisössä. Työterveyshuolto on apuna sekä työntekijän että työyhteisön kohtaaman kriisin käsittelyssä.

Kriisityön tavoitteena on ennaltaehkäistä traumatisoitumista eli tukea kriisin kokenutta kohtaamaan traumatapahtuma turvallisesti. Näin ehkäistään välttelyyn pohjautuvia selviytymiskeinoja, jotka estävät ja hidastavat toipumista. Koulutetut kriisityöntekijät auttavat asiakkaita heidän omien voimavarojen käyttöönottamisessa sekä tukevat selviytymisessä. Kriisityöllä tuetaan työ- ja toimintakykyä, edistetään normaalia toipumista lieventämällä mahdollisia jälkiseurauksia ja ohjataan läheisten tukeen. Tavoitteena on myös lisätä turvallisuuden tunnetta ja toiveikkuutta tulevaisuuden suhteen sekä lisätä tunnetta siitä, että yksilö itse, että oma työyhteisö pystyy selviämään tilanteesta.

Miten toimia kriisitilanteessa?

Kriisitilanteessa ota yhteys työpaikkasi työterveyshoitajaan tai ajanvaraukseen mahdollisimman pian tapahtuman sattuessa. Tilannearvion jälkeen käynnistämme psyykkisen ensiavun prosessin. Jos kyseessä on työyhteisöä koskeva kriisitilanne, kriisityöhön kouluttautunut asiantuntija saapuu työpaikalle. Mikäli kriisi uhkaa työntekijän työkykyä, tuetaan häntä kriisin käsittelyssä yksilöohjauksessa. Työpaikalle tultaessa asiantuntijamme tavoitteena on kuunnella aktiivisesti, olla läsnä ja työntekijöiden käytettävissä. Kriisitilanteiden jälkihoito on osa lakisääteistä työterveyshuoltoa.

Miten työpaikoilla voi varautua kriisitilanteisiin?

Jokaisella työpaikalla tulisi varautua äkillisiin kriisitilanteisiin. Kriisitilanteessa ei useinkaan ole aikaa ryhtyä suunnittelemaan toimenpiteitä ja tilanteen koordinoiminen voi olla vaikeaa. Työpaikan kriisitoimintamalliin on hyvä kuvata: millainen työpaikan kriisivalmius on ja missä tilanteissa sitä käytetään, vastuuhenkilöt tai nimetty johtoryhmä sekä näiden tehtävät, yhteystiedot kriisitilanteissa sekä kriisiviestinnän, seurannan ja arvioinnin käytännöt.

Kriisin kokeneelle

Hyväksy reaktiosi. Älä yritä työntää pois reaktioita, vaan kohtaa ajatukset ja vaikutelmat niin, että saat otteen tapahtuneesta. Pidä huolta, että sinulla on joku, jonka kanssa puhua. Yritä säilyttää tavalliset rutiinisi. Jos sinulla on työ, älä odota pitkään palataksesi 
työhön – huomaa, että on luonnollista, ettet aluksi selviydy työstäsi niin kuin aikaisemmin.

 

Kirjoittaja: Merja Tervo, työyhteisötyön asiantuntija