Anna palautetta palveluistamme

Haluamme kuulla mielipiteesi  käynnistäsi vastaanotollamme, tai käyttämistäsi sähköisistä palveluista, jotta voimme kehittää toimintaamme yhä asiakaslähtöisempään suuntaan. Virran toimipisteissä on asiakaspalautepäätteet, joiden avulla vastaanotolla käyvät asiakkaat voivat antaa palautetta saamastaan palvelusta heti käynnin jälkeen. Keräämme palautetta sekä vastaanottokäynneistä eri asiantuntijoilla, että sähköisistä palveluista. Palautetta voi antaa myös netissä. Käy siis antamassa palautetta, ja kerro, kuinka voisimme
Lue lisää

Pidä huolta aivoistasi

Nykypäivän työelämässä aivomme kuormittuvat usein myös tarpeettomalla työllä. Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa tämän tarpeettoman työn minimoimista. Aivomme toimivat parhaiten silloin, kun ne eivät ole ylikuormittuneet. Katso videolta Työterveys Virran työterveyspsykologin vinkit kognitiivisen ergonomian parantamiseen.

Työterveys Virta mukana Pohjolan lääkäripäivillä

Pohjolan lääkäripäivät Madetojan salilla kokoaa jälleen suuren joukon lääkäreitä ja opiskelijoita saman katon alle. Perinteiseen tapaan myös Työterveys Virta on paikalla tapahtumassa. Antoisia kohtaamisia ja hyvää keskustelua on ständillä riittänyt! Virran pisteellä järjestetään tänä vuonna arvonta, jonka voittaja saa itselleen Oura-hyvinvointisormuksen. Arvontaan voi osallistua vielä perjantain aikana. Tervetuloa juttusille!

Työkykyyn vaikuttavat myös sosiaaliset tekijät

Ihminen kohtaa elämässään erilaisia vastoinkäymisiä, jotka voivat vaikuttaa jaksamiseen ja työkykyyn. Työterveys Virran asiakkailla on mahdollisuus saada tukea myös sosiaalisesti haastaviin tilanteisiin. Videolla sosiaalialan asiantuntija Soile Väätäjä kertoo työstään Työterveys Virrassa.  

Selkäkivun hoidossa liike on lääke

Työfysioterapeutti Hannele Rekilän mukaan ennen vanhaan selkäkipua hoidettiin levolla ja kipulääkkeillä. Nykyään tiedetään, että paras lääke selän kipuiluun on mieluinen liikunta, eikä selän kuormitusta tarvitse turhaan vältellä. -Elämäntyylimme on sellainen, että käymme treenaamassa muutaman kerran viikossa kovaa, ja muuten ollaan lähes liikkumatta. Se ei ole selälle paras vaihtoehto, kertoo Rekilä. Suurin osa työterveyshuoltoon tulevista potilaista
Lue lisää

Kartoita oireitasi ajasta ja paikasta riippumatta

Työterveys Virran Oirekartoitin laajenee kevään aikana useiden tuki- ja liikuntaelinoireiden osalta. Tällä hetkellä tuki- ja liikuntaelinoireista on mahdollista kartoittaa alaselän, lonkan, polven ja nilkan oireita. Kevään aikana otetaan käyttöön myös niskan ja hartian, olkapään, kyynärpään ja ranteen oirekartoittimet. Oirekartoitin on tarkoitettu akuuttien oireiden kartoitukseen silloin, kun vaiva ei ole jo jonkun terveydenhuollon tahon hoidossa. Myös
Lue lisää

Resilienssi on kykyä selviytyä vastoinkäymisistä

Selviytymiskyvykkyys eli resilienssi on monen tekijän summa, ja sen kehitys alkaa jo varhaislapsuudessa. Elämän merkityksellisenä kokeminen ja optimistisuus lisäävät resilienssiä. Työ voi parhaimmillaan vahvistaa yksilön resilienssiä, ja sitä voidaan tukea myös työterveyshuollossa. Resilienssi voi muuttua ja kehittyä eri elämäntilanteissa. Siihen vaikuttavat sisäiset tekijät kuten perimä, persoonallisuuden piirteet sekä usko omasta pärjäämisestä, ja sen kehitys alkaa
Lue lisää

Kevään ensiapukursseilla on vielä tilaa

Yrityksille järjestettäviin koulutuksiin voi ilmottautua oman työterveyshoitajan kautta tai sähköpostitse osoitteeseen ensiapukurssit@tyoterveysvirta.fi. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydämme ilmoittamaan seuraavat tiedot: nimi, ammatti, työpaikka, laskutus- , sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Ilmoittautuneille lähetetään vastausviesti viikon sisällä ilmoittautumisesta ja kerrotaan seuraavan kurssin ajankohdasta. Oulun kaupungin työntekijät näkevät tiedot kursseista Akkunan tapahtumakalenterissa ja voivat ilmoittautua sitä kautta. Ensiapukurssien tärkeimpänä tavoitteena on oppia henkeä
Lue lisää

Sähköistä työhyvinvointikyselyä ja jatko-ohjausta pilotoidaan varhaiskasvatuksen työntekijöille

Tällä viikolla on alkanut sähköisen työhyvinvointikyselyn ja jatko-ohjauksen pilotointi Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Varhaiskasvatuksen työhyvinvointikyselyä pilotoi työryhmä, joka koostuu sekä Oulun kaupungin konsernihallinnon, henkilöstöhallinnon, sivistys- ja kulttuuripalveluiden ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoista kuin myös Työterveys Virran asiantuntijoista. Pilotoinnin taustalla on Oulun kaupungin tavoite lisätä henkilöstön hyvinvointia ja kehittää ennakoivan työhyvinvoinnin toimenpiteitä. Oulun kaupungin varhaiskasvatus pilotoi työhyvinvointikyselyä henkilökunnalleen.
Lue lisää

Oura-kokeilu herätti positiivisia ajatuksia ja motivoi muutokseen

Työterveys Virran uni- ja palautumisryhmän jäsenet kokeilivat Oura-älysormusta viiden viikon ajan. Kokemukset olivat positiivisia. Ryhmäläiset kokivat, että Oura-sormuksen avulla he pystyivät seuraamaan sitä, kuinka päivän aikana tehdyt valinnat ja elintavat vaikuttavat uneen ja palautumiseen. Kokeilun tavoitteena oli tutkia, kokeeko käyttäjät Oura-sormuksen lisäävän itsetuntemusta unen, aktiivisuuden ja palautumisen yhteydestä. Ryhmän jäsenet kokivat, että Oura-sormuksen avulla pystyi seuraamaan elintapojen
Lue lisää